مسئله اسپینوزا

راستش من زیاد اهل کتاب خوندن نیستم اما خب این کتاب رو یکی از دوستان گرفته بود به من معرفی کرد منم گرفتم و خوندم و واقعا خیلی هم ازش لذت بردم.

کتاب ترکیبی از روانشناسی و فلسفه است و دو داستان مختلف از دو شخصیت در دو زمان متفاوت و ارتباط آن ها با هم رو روایت میکنه.

اگر به داستان های فلسفی و روانشناسی علاقه دارید حتما بخونیدش